29.1.11

Κάπου
Snow__s_Fire_by_bleach325
κάπου θα υπάρχει ένας χειμώνας όπου το κόκκινο δε θα σκοτώνει. Κάπου θα υπάρχει εκείνη η φύση όπου το χιόνι θα παίρνει φωτιά