29.11.10

Οι Μέρες Που Δεν
Ήρθαν οι μέρες που δεν Σε προσμένω..


(αφιερωμένο)