30.11.10

.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
θα σ΄ ανοίγω θα μ΄ ανοίγεις
κι όλο θα σφίγγει ο κλοιός
θα επιμένει
για ένα τέλος μιαν αρχή
στου χάους τη συνέχεια
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.