7.11.11

υπήρξε


Rainbow_Bee_Eater___Fairy_Art_by_enchantedgal

μoυ ‘λειψε αυτό που θα έρθει
μου ‘λειψε κι αυτό που δεν ήρθε
μα εκείνο που έφυγε
..ποτέ δε μου λείπει..