2.11.11

μαζί μουVampire__by_Amarilys

θα θελα 
ένα κομματάκι σου 
μαζί μου 
ίσως στο κλέψω 
ίσως να μου το δώσεις 
ίσως και να το φτιάξω εξολοκλήρου στο μυαλό 
θα το ταϊζω χυμό από τις ρώγες 
και θα ξεχνάει 
χυμό από τα χείλη 
και θα θυμάται 
χυμό από το βαθύ μου κόκκινο 
και θα πεθαίνειέτσι, θα σ΄ ανασταίνω κάθε φορά