30.9.11

πλιτς
Red_Drop_by_girlmarvel

Σε περιμένω, σα σταγονίτσα που θέλει να σπάσει, να διαλυθεί έλα..

2 σχόλια:

Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, μπορείς να αφήσεις το μήνυμά σου. Μπιιιιπ.