11.9.11

αντίθετες δυνάμεις


To ένα χέρι σφίγγει και τ' άλλο διώχνει
Αντίθετες λέγονται αυτές οι δυνάμεις;