26.4.11

ανα στήθηκα


6c4f5399bdf1acee83876f2289882fb0-d3ca6ln

κι έβλεπα θάλασσα όλες τις μέρες..