3.11.10

Δεμένη....μαζί σου
παντοτινό μου
ανεκπλήρωτο..