20.5.10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Αura
΄Ο,τι δεν υπάρχει δεν υπήρξε ποτέ. Κι όποτε εμφανίζεται, πάντα υπάρχει, δεν άρχισε κάποτε και δεν τελειώνει ποτέ. Δεν ξεκίνησε, δεν σταμάτησε, δεν διέκοψε, δεν έκανε παύση. Πάντα υπήρχε. Το πάντα το ορίζει το τώρα. Και το ποτέ από το τώρα ορίζεται. Μόνο το τώρα υπάρχει. Εδώ, είμαι ελεύθερη. Τώρα. Στο τώρα. Μα είναι λίγες οι στιγμές που μου αρκεί να είμαι ελεύθερη.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.