25.2.10

Τhe Art of Living

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ήταν πανέμορφα. Ήταν και άθλια. Ήταν αλήθεια. Ήταν και παραμύθι. Ήταν γιατρειά. Ήταν και θάνατος. Ήταν δύναμη. Κι η μεγαλύτερη αδυναμία. Ήταν παράδεισος. Και κόλαση φυσικά. Ήταν. Και μέχρι να είναι ξανά, θα χαμογελώ με το πιο πλατύ χαμόγελο που έχωimage κι έτσι, πάλι, θα Σε υποδεχτώ..

Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τελεία. 

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

4 σχόλια:

Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, μπορείς να αφήσεις το μήνυμά σου. Μπιιιιπ.